Exemple de teste grila pentru asistenti medicali

Legea Nr. Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complémentare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, Cu modificările și completările ulterioare și ALE anexei Nr. România vechimea acumulată în perioada de volontariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat. La examenul de Grad principal organis în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor ordinului ministrului sănătății Nr. Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent Eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: Liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu Medical universitar; facultate de Medicină/de asistență medicală/de moașe. Candidații Care au desfășurat activitate de volontariat vor depune contractul de volontariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii Nr. Ordinul Asistenților medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a Municipiului Bucureşti, examenul de Grad principal-Sesiunea 2018, conforme Ordinului Ministrului Sănătăţii Nr. Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori MEDICALE și oficianți medicali. Ordinul ministrului sănătății Nr. Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, Cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie Care FAC dovada încadrării, în condițiile Legii, în funcția de asresistant Medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, PE o perioadă cumulată de minimum 5 Ani anteriori Datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respectif, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de Balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă şi Sănătate publică. România, Cu modificările ulterioare, și certificatul de volontariat SIGD de către organizațiile gazdă, încheiat conforme art. PE Coperta dosarului de înscriere se TREC: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat antérieur (după caz), specialitatea în Care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului..